Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá a propozície 24. ročníka

PRAVIDLÁ  A PROPOZÍCIE 24. ROČNÍKA ZIMNEJ HALOVEJ  MINILIGY VO FUTBALE

 

1./   Miesto : Mestská športová hala Nemšová.

2./   Termín: 25.11. 2017 – 05.1.2018.

3./   Hrací čas: hrá sa 2 x 25 minút + 4 minúty prestávka.

4./   Počet hráčov pri hre: hrajú štyria hráči a 1 brankár. Ak družstvo nemôže z rôznych príčin postaviť 5 hráčov, zápas sa kontumuje v prospech   súpera /5:0/./Výnimka je pri vylúčení/.

5./   Čakacia doba: na súpera sa čaká  od začiatku stanovenej hracej doby zápasu 10 minút, nedostavenie sa = kontumácia /5:0/.

6 ./ Právo štartu: aktívni a neaktívni športovci, starší ako 15 rokov, z  Nemšovej a okolia. Každé družstvo musí mať na súpiske minimálne 5 hráčov z “Nemšovej” / za Nemšovú hrá, hral, alebo trvale  býva v  Nemšovej./  

7./   Súpiska družstva: obsahuje - meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, bydlisko, označenie kapitána družstva. Na súpiske môže byť  ľubovoľný počet hráčov/najmenej 9/,  1 osoba musí mať 18 rokov.

8./   Doplnenie súpisky: súpisku je možné doplniť ešte v priebehu 1. a 2.kola  po zaplatení vkladu za hráča. Ďalej sa  už  noví  hráči  prijímať nebudú.

8. a.) Mimoriadne doplnenie súpisky:, minifutbalová komisia (výbor) môže rozhodnúť o doplnení súpisky v prípade väčšieho počtu zranení, alebo odstúpenia hráčov v družstve.

8. b.) Mimoriadne doplnenie súpisky:  minifutbalová komisia (výbor) môže rozhodnúť o doplnení súpisky v prípade zranenia /odstúpenia/  brankára  družstva z turnaja.

9./    Vklad: za hráča je:”domáci” 20,-€/hráč; “cudzí” 22,-€/hráč).

10./  Počet štartov: hráč môže štartovať len za 1 družstvo.

11./ Vylúčenie z turnaja : ak družstvo nenastúpi 2 x na zápas, je vylúčené  z turnaja. Všetky ich zápasy sa kontumujú  v prospech súperov 5:0. Ide o zápasy, ktoré už odohrali a majú odohrať.

12./ a) Odstúpenie zo súťaže: družstvo,ktoré v priebehu 1. a 2. kola svojvoľne odstúpi zo súťaže,   prípadne sa vylúči zo súťaže, bude mu vrátené 50% vkladu..

12./ b) Odstúpenie hráča: hráč, ktorý  v priebehu 1. a  2. kola  svojvoľne odstúpi zo súťaže,  bude mu vrátené 50% vkladu a už za iné družstvo nastúpiť nemôže . Ak sa  hráč v priebehu 1. a 2. kola zraní a nemôže ďalej hrať, vklad sa  mu vráti celý.

12./ c) Odstúpenie družstva a hráča: pri odstúpení družstva  a hráča zo súťaže (v 3. a v ďalšom kole)  im nebude vrátený  vklad.

13./  Nezaplatenie vkladu: ak do stanoveného termínu (  14. 11. 2017 do 19.30 hod) nezaplatí družstvo vklad (min. za 6  hráčov), je vylúčené zo súťaže.

14./ a) Pravidlá: minifutbalová liga sa hrá podľa pravidiel futbalu . Výnimkou je aut, ktorý sa kope.  Hrá sa na ihrisku ohraničenom žltými čiarami.   

14./ b) brankár môže rukou vyhodiť loptu len do polovice ihriska, v prípade porušenia pravidla loptu získa súper.

14 ./ c) pri dotyku lopty so stropom je hra prerušená a súper loptu sa zahráva od stredu ihriska.

14./ d) stredanie hráčov je v ľubovoľnom časovom intervale, je však realizované iba v priestore vymedzenom vlastnou striedačkou = /postih – strata lopty/

14./ e) v každom zápase ma 1 družstvo povolený Time out v trvaní 30 sekúnd./čas stojí/.

15./ Žlté karty: žlté karty sa hráčovi rátajú; za 3 žlté karty má hráč zastavenú činnosť na 1 nasledujúce stretnutie.

16./ Červená karta: za červenú kartu je hráč  vylúčený do konca zápasu a družstvo hrá v oslabení 3 minúty. Keď družstvo v oslabení obdrží gól, môže nastúpiť hneď ďalší hráč do kompletného  počtu. Vylúčený hráč automaticky nehrá v nasledujúcom kole a ak sa jedná o hrubý faul alebo vážnejší priestupok  o ďalšom štarte hráča rozhodne  minifutbalová komisia (výbor).

17./ Inzultácia: za inzultáciu  rozhodcu /prípadné nemiestne vyhrážanie sa a neprimerané nadávanie/ a za inzultáciu a napadnutie protihráča je hráč vylúčený do konca turnaja /na ďalší rok sa nemôže prihlásiť/ a mužstvu sa odráta na  6 bodov.

17./a Ak družstvo obdrží počas trvania turnaja /v súčte za všetkých hráčov v družstve/ 5 “priamych”  červených kariet je automaticky z turnaja  vylúčené!

18./ Šmýkačky : je zakázané v zápase používať tzv. šmýkačky.

19./ Hrací systém:   12 družstiev – systém hry    hrá  každé s každým – 11 kôl.

20./ Hodnotenie: v konečnom hodnotení rozhodujú : 1. Body, 2. Vzájomný zápas, 3. Celkové skóre,  4. Viac  strelených  gólov, 5. Menej obdržaných gólov, 6. Lós.

21./ Hracie dni: hracím dňom  je sobota a nedeľa i sviatky, so začiatkom spravidla od 09.00 hod.

22./ Rozhodcovia: od prvého zápasu rozhoduje rozhodcovia pp..J. Belko,M. Klimčík, S. Jaroš.

23./ Právomoc rozhodcu: rozhodca má plnú právomoc pri vedení  zápasov. Má právo udeľovať žlté a červené karty.

Bude sa striktne trestať nešportové a vulgárne správanie sa hráčov, požitie alkoholu .

24./ Rozpis zápasov: zápasy nasledujúceho kola budú vždy vyvesené Ms športovej hale,v pondelok   budú výsledky na futbalovej nástenke pri hostinci  Šport, na internete –  www. miniliganemsova.estranky.sk., na Facebooku.

25./ Dresy: každé družstvo musí nastúpiť v jednotnom oblečení - stačí iba vrchná časť odevu.

26./ Obuv:  vstup na hraciu plochu Mestskej športovej haly v Nemšovej je v halovej športovej obuvi  bez čiernej podrážky, nie športová obuv zn. TARF!

27./ Minifutbalová komisia(výbor): všetky problémy a sťažnosti , ktoré nastanú v jednotlivých  zápasoch rieši minifutbalová komisia (výbor). Pracuje v zložení: pp.Vladimír Gajdoš, Ing. František Gajdoš,  Štefan Mócik, Robert Amrich. Minifutbalová  komisia (výbor) si vyhradzuje právo na doplnky a zmeny pravidiel  súťažného poriadku.

28./ Doplnenie pravidiel    vyhodnocujú sa = najlepšie družstvá + najlepší strelec, brankár, hráč, najlepší  hráč do 18 rokov.  

 29./   námietky a protesty k zápasom sa podávajú písomnou formou do 24 hodín od skončenia  kola so zálohou 5,- € /v prípade uznania protestu sa záloha vráti/.

 

30./ Vyhodnotenie:  záverečné vyhodnotenie 24. ročníka  sa bude konať v Kultúrnom centre    Nemšová v piatok  5.I. 2018  od 18.00-22.00 hod.

 

 

                                                                                                      Výbor miniligy